Akuttmedisinsk kurs

Simcare er godkjent av Helsedirektoratet og Den Norske Legeforening, som leverandør av akuttmedisinske kurs for personell ansatt ved legevakt.

Siden 2008 har Simcare arrangert akuttmedisinsk trening for alle enheter som utgjør den akuttmedisinske/medisinske kjeden.