Simcare

Take care


Gjennom nyskapende kurskonsept bidrar Simcare til kompetanseheving og endring av treningskultur i norsk helsevesen. Vi bruker simulering som metode og siste generasjons pasientsimulator som pedagogisk verktøy.


Helse- og omsorgsdepartementet har forlenget fristen for å oppfylle kompetansekravene i akuttmedisinforskriften.
Se mer informasjon på helsedirektoratet.no

Kurs for legevakt Kurs for LIS 1