Take care

Vi legger opp til at du som kursdeltager får bruke mest mulig tid på å trene på klinikken: Gjennom scenariotrening med pasientsimulator, øvelser med VR-briller og annen ferdighetstrening som oppfyller krav til kurs i akuttmedisin.

Våre kurs følger akuttmedisinforskriften og oppfyller gjeldende kurs- og kompetansekrav.

Se mer informasjon på helsedirektoratet.no


Take care


Vi legger opp til at du som kursdeltager får bruke mest mulig tid på å trene på klinikken: Gjennom scenariotrening med pasientsimulator, øvelser med VR-briller og annen ferdighetstrening som oppfyller krav til kurs i akuttmedisin.

Våre kurs følger akuttmedisinforskriften og oppfyller gjeldende kurs- og kompetansekrav.

Se mer informasjon på helsedirektoratet.no


Kurs i akuttmedisin

Kurs i akuttmedisin består av et teorikurs og et praktisk kurs. Simcare leverer det praktiske kurset. Kursene er obligatoriske for personell i legevakt. Teorikurset et nettbasert og finnes på helsedirektoratet.no.

Kurset er relevant for legevaktpersonell og leger i vakt (fastleger og andre legevaktleger), i tillegg til sykepleiere og andre personellgrupper i legevakten. Kurset dekker krav til klinisk emnekurs i akuttmedisin for leger under spesialisering eller som skal fornye spesialiteten i allmennmedisin.

Kurs for LIS 1

Kurs for LIS 1 gir den obligatoriske kompetansen som kreves av helsemyndighetene. Samtidig jobber vi for å levere et kurs som gir en trygg base og god forberedelse på det man møter i kommunal praksis.

Førstehjelp på arbeidsplassen

Simcare sitt nettverk av erfarne instruktører er spredt over hele Midt-Norge, og jobber til daglig i akuttmedisinsk tjeneste. Vi arrangerer tilpassede kurs. Enten kollegiet på kontoret vil friske opp førstehjelpen, eller bedriftens industrivern vil ha grundig kursing med simulering og øvelser på arbeidsstedet.