Take care

Gjennom nyskapende kurskonsept bidrar Simcare til kompetanseheving og endring av treningskultur i norsk helsevesen. Vi bruker simulering som metode og siste generasjons pasientsimulator som pedagogisk verktøy.


Våre kurs følger akuttmedisinforskriften og oppfyller gjeldende kurs- og kompetansekrav.
Se mer informasjon på helsedirektoratet.no