Simcare

Take care


Gjennom nyskapende kurskonsept bidrar Simcare til kompetanseheving og endring av treningskultur i norsk helsevesen. Vi bruker simulering som metode og siste generasjons pasientsimulator som pedagogisk verktøy. Siden 2008 har vi arrangert AkuttMedisinsk Trening (AMTs) for alle enheter som utgjør den akuttmedisinske/medisinske kjeden.


Om Simcare